Titel datowego žrědła

Pódawa městno za dataju adresnika a mě, z kótarymž se datowe žrědło w eksplorerje datowego žrědłow nalicyjo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Žrědło adresowych datow… – rejtarik: Titel datowego žrědła


Městno

Pódawa městno dataje datoweje banki.

Pśepytaś

Pódawa městno z pomocu datajowego dialoga.

Wšym modulam toś ten adresnik w LibreOffice k dispoziciji stajiś

Registrěrujo nowo napóranu dataju datoweje banki w LibreOffice. Datowa banka se pón we wobceŕku datowych žrědłow nalicyjo (+Umsch (⇧)+F4). Jolic kontrolny kašćik jo se wuproznił, buźo datowa banka jano k dispoziciji, gaž dataju datoweje banki wócynjaśo.

Mě adresnika

Pódawa mě datowego žrědła.

Pšosym pódprějśo nas!