Naslědne boki dokumentowego konwertera

Pódawa za kuždy pśedłogowy a dokumentowy typ zapis, z kótaregož jo se cyta a do kótaregož se pišo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….


Pśedłogi

Póstaja, lěc se maju pśedłogi pśetwóriś a kak se pśetwórjuju.

Tekstowe pśedłogi

Źiwajśo na to, až se móžo pópisanje „tekstowe pśedłogi“ wótwisujucy wót wuběrkow z pjerwjejšnego boka změniś. Jolic na pśikład dokumenty Microsoft Word su wubrane, jo pópisanje „Pśedłogi Word“.

Pódawa, pśedłogi maju se pśetwóriś.

Inkluziwnje pódzapise

Pódawa, až se pódzapise wubranego zapisa teke za wótpowědnymi datajami pśepytuju.

Importěrowaś z

Pódawa zapis, kótaryž žrědłowe dataje wopśimujo.

Składowaś do

Pódawa zapis, do kótaregož se celowe dataje pišu.

Wócynja dialog za wuběranje póžedaneje sćažki.

Dokumenty

Póstaja, lěc a kak se dokumenty pśetwórjuju.

Tekstowe dokumenty

Źiwajśo na to, až se móžo pópisanje „tekstowe dokumenty“ wótwisujucy wót wuběrkow z pjerwjejšnego boka změniś. Jolic na pśikład dokumenty Microsoft Word su wubrane, jo pópisanje „Dokumenty Word“.

Pódawa, až se maju dokumenty pśetwóriś.

Inkluziwnje pódzapise

Pódawa, až se pódzapise wubranego zapisa teke za wótpowědnymi datajami pśepytuju.

Importěrowaś z

Pódawa zapis, kótaryž žrědłowe dataje wopśimujo.

Składowaś do

Pódawa zapis, do kótaregož se celowe dataje pišu.

Wócynja dialog za wuběranje póžedaneje sćažki.

How móžośo se ku głownemu bokoju dokumentowego konwertera wrośiś.

Pšosym pódprějśo nas!