Asistent kupkowego elementa: pólo datoweje banki

Toś ten bok jo jano widobny, jolic dokument jo z datoweju banku zwězany. Pódawa, lěc referencne gódnoty maju se w datowej bance składowaś.

Pódajśo, źož se maju referencne gódnoty składowaś. Referencna gódnota móžo aktualny staw kupkego póla w datowej bance reprezentěrowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 4 asistenta, musy zwisk z datoweju banku eksistěrowaś.


Symbol za Notica

Toś ten bok se jano pokazujo, jolic dokument jo južo z datoweju banku zwězany.


Cośo gódnotu w pólu datoweje banki składowaś?

Jo, cu ju w slědujucem pólu datoweje banki składowaś:

Pódawa, až cośo referencne gódnoty w datowej bance składowaś. Gódnoty se do datowego póla pišu, kótarež se w lisćinowem pólu wuběra. Lisćinowe pólo wšykne pólne mjenja z tabele datoweje banki pokazujo, z kótarejž formular jo zwězany.

Lisćinowe pólo

Ně, cu gódnotu jano w formularje składowaś.

Pódawa, až cośo referencne gódnoty jano we formularje składowaś a nic w datowej bance.

Pšosym pódprějśo nas!