Asistent kupkego elementa: standardny pólny wuběrk

Póstaja, až jadno opciske pólo ma pó standarźe wubrane byś.

Standardne nastajenja se pśewzeju, jolic formular we wužywaŕskem modusu wócynjaśo. Z toś tymi nastajenjami kakosć wóźeńskego elementa Standardny status póstajaśo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 2 asistenta.


Ma jadno opciske pólo pó standarźe wubrane byś?

Pódawa, lěc cośo standardne nastajenja za opciske pólo wužywaś.

Jo, slědujuce:

Pódawa, až ma opciske pólo ako standard wubrane byś, za tym až sćo wócynił formular. Wubjeŕśo opciske pólo z lisćiny.

Lisćinowe pólo

Wubjeŕśo opciske pólo, kótarež ma pó standarźe wubrane byś, gaž sćo wócynił formular.

Ně, žedno pólo njama se wubraś

Pódawa, až se žedno opciske pólo ako standardny wuběrk njepokazujo.

Pšosym pódprějśo nas!