Rozpšawniski asistent – wugótowanje wubraś

Wubjeŕśo wugótowanje z rozdźělnych dokumentowych a formatowych pśedłogow a rozsuźćo pón za wusoki abo prěcny format.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na Asistent za napóranje rozpšawy wužywaś... we woknje datoweje banki.


Wugótowanje datow

Definěrujo sajźbu formatowych pśedłogow za rozpšawu. Formatowe pśedłogi pisma, zasunjenja, tabelowu slězynu a wěcej pśipokazuju.

Wugótowanje głowowych a nogowych smužkow

Definěrujo wugótowanje boka za rozpšawu. Wugótowanja bokow se z pśedłogowych datajow zacytaju, kótarež głowowu smužku, nogowu smužku a slězynu boka pśipokazuju.

Wusměrjenje

Wubjeŕśo wusměrjenje boka za rozpšawu.

Prěcny format

Wuběra prěcny format za rozpšawu.

Wusoki format

Wuběra wusoki format za rozpšawu.

Wěcej wó rozpšawniskem asistenśe – rozpšawu napóraś

Pšosym pódprějśo nas!