Rozpšawniski asistent – sortěrowańske nastajenja

Wubjeŕśo póla, pó kótarychž se ma rozpšawa sortěrowaś. Póla daju se pó až k styrim rowninam sortěrowaś, pak stupajucy abo wóstupujucy. Zrědowane póla daju se jano w zrědowanju sortěrowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na Asistent za napóranje rozpšawy wužywaś... we woknje datoweje banki.


Sortěrowaś pó

Wubjeŕśo prědne pólo, pó kótaremž se ma rozpšawa sortěrowaś.

Pón pó

Wubjeŕśo pśidatne pólo, pó kótaremž se ma rozpšawa sortěrowaś.

Stupajucy

Sortěrujo wopśimjeśe póla w stupajucem pórěźe.

Wóstupujucy

Sortěrujo wopśimjeśe póla we wóstupujucem pórěźe.

Wěcej wó rozpšawniskem asistenśe – wugótowanje wubraś

Pšosym pódprějśo nas!