Formularowy asistent – datowy zapisk

Pódawa modus za wobchadanje z datami za nowy formular.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na Asistent za napóranje formulara wužywaś... we woknje datoweje banki.


Formular se jano za zapódawanje nowych datow wužywa. Eksistěrujuce daty se njepokazuju.

Napórajo formular, kótaryž se jano za zapódawanje nowych datow wužywa.

Formular wšykne daty pokazujo

Napórajo formular, kótaryž dajo se za pokazowanje eksistěrujucych datow a zapódawanje nowych datow wužywaś.

Změnjanje eksistěrujucych datow njedowóliś

Wubjeŕśo to, aby wobźěłowanje datow zakazał.

Lašowanje eksistěrujucych datow njedowóliś

Wubjeŕśo to, aby lašowanje datow zakazał.

Pśidawanje nowych datow njedowóliś

Wubjeŕśo to, aby pśidawanje nowych datow zakazał.

Formularowy asistent – pśedłogi nałožyś

Pšosym pódprějśo nas!