Formulary asistent – wóźeńske elementy rědowaś

Na toś tom boku asistenta móžośo wugótowanje napóranego formulara wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na Asistent za napóranje formulara wužywaś... we woknje datoweje banki.


Wusměrjenje pópisanjow

Nalěwo wusměriś

Pópisanja se nalěwo wusměrjuju.

Napšawo wusměriś

Pópisanja se napšawo wusměrjuju.

Pórěd głownego formulara

W słupach - Pópisanja nalěwo

Wusměrjujo póla datoweje banki pó słupach z pópisanjami nalěwo pódla pólow.

W słupach - Pópisanja górjejce

Wusměrjujo póla datoweje banki pó słupach z pópisanjami nad pólom.

Ako datowe łopjeno

Wusměrjujo póla datoweje banki w tabelowej formje.

W blokach, pópisanja górjejce

Rědujo pópisanja nad wótpowědnymi datami.

Pórěd pódformulara

W słupach - Pópisanja nalěwo

Wusměrjujo póla datoweje banki pó słupach z pópisanjami nalěwo pódla pólow.

W słupach - Pópisanja górjejce

Wusměrjujo póla datoweje banki pó słupach z pópisanjami nad pólom.

Ako datowe łopjeno

Wusměrjujo póla datoweje banki w tabelowej formje.

W blokach, pópisanja górjejce

Rědujo pópisanja nad wótpowědnymi datami.

Formularowy asistent – datowy zapisk

Pšosym pódprějśo nas!