Asistent dnjownego pórěda – mě a městno

Wubjeŕśo titel a městno za pśedłogu dnjownego pórěda.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Mě a městno.


Titel pśedłogi

Pódawa mě pśedłogi dnjownego pórěda.

Sćažka

Pódawa dopołnu sćažku, inkluziwnje datajowe mě pśedłogi dnjownego pórěda.

Dnjowny pórěd z toś teje pśedłogi napóraś

Napórajo a składujo pśedłogu dnjownego pórěda, wócynja pón now dokument dnjownego pórěda na zakłaźe teje pśedłogi.

Toś tu pśedłogu manuelnje změniś

Napórajo a składujo pśedłogu dnjownego pórěda, wócynja pón pśedłogu za dalšne wobźěłowanje.

Dalej k asistentoju dnjownego pórěda

Pšosym pódprějśo nas!