Asistent dnjownego pórěda – mjenja

Pódajśo mjenja, kótarež se maju na dnjownem pórěźe śišćaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Mě.


Zmakanje zwołane wót

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo wósobu zapódaś, kótaraž jo zwołała zmakanje.

Pśedsedaŕ

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo pśedsedarja zapódaś.

Protokolant

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo protokolanta zapódaś.

Moderator

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo moderatora zapódaś.

Wobźělniki

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo wobźělnikow zapódaś.

Wobglědowarje

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo wobglědowarjow zapódaś.

Fachowy personal

Pódawa, lěc se ma smužka śišćaś, źož móžośo fachowy personal zapódaś.

Dalej k asistentoju dnjownego pórěda – dypki dnjownego pórěda

Pšosym pódprějśo nas!