Asistent dnjownego pórěda – powšykne informacije

Pódawa datum, cas, titel a městno zmakanja.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Powšykne informacije.


Datum

Pódawa datum zmakanja.

Cas

Pódawa cas zmakanja.

Titel

Pódawa titel zmakanja.

Městno

Pódawa městno zmakanja.

Dalej k asistentoju dnjownego pórěda – nadpisma

Pšosym pódprějśo nas!