Asistent dnjownego pórěda – design boka

Pódawa design boka za dnjowny pórěd.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Design boka.


Design boka

Wubjeŕśo design boka z lisćinowego póla.

Protokolowy formular zasajźiś

Śišći bok, na kótaremž móžośo protokol w běgu zmakanja pisaś.

Dalej k asistentoju dnjownego pórěda – powšykne informacije

Pšosym pódprějśo nas!