Faksowy asistent

Wócynja faksowy asistent. Asistent móžo wam pomagaś, dokumentowe pśedłogi za faksowe dokumenty napóraś. Móžośo pón faksowe dokumenty ze śišćakom abo faksowym rědom wudaś, jolic faksowy gónjak jo k dispoziciji.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks….


LibreOffice pśedłogu za faksowe dokumenty bitujo, kótaruž móžośo z asistentom změniś, aby wašym pótrjebam wótpowědowała. Asistent was kšac pó kšacu pśez napóranje dokumentoweje pśedłogi wjeźo a bitujo wjele wugótowańskich a designowych nastajenjow. Dokumentowy pśeglěd wam zaśišć dawa, kak buźo dokóńcony faks wuglědaś.

W asistenśe móžośo swóje zapiski a nastajenja kuždy cas změniś. Móžośo teke ceły bok abo samo wšykne boki asistenta pśeskócyś. W toś tom paźe se aktualne (abo standardne) nastajenja dalej wužywaju.

Faksowy asistent – design boka

Definěrujo stil wašogo faksowego dokumenta.

Faksowy asistent – elementy

Pódawa faksowe elementy, kótarež se maju śišćaś.

>Faksowy asistent – wótpósłaŕ a dostawaŕ

Pódawa informacije wó dostawarju a wótpósłarju za faks.

Faksowy asistent – nogowa smužka

Pódawa daty nogoweje smužki.

Faksowy asistent – mě a městno

Definěrujo mě a městno pśedłogi.

Slědk

Klikniśo na tłocašk Slědk, aby nastajenja pokazał, kótarež sćo wubrał na pjerwjejšnem boku. Aktualne nastajenja se změnjaju abo njelašuju, jolic na toś ten tłocašk klikaśo. Tłocašk Slědk buźo wót drugego boka sem aktiwny.

Dalej

Asistent aktualne nastajenja składujo a pśejźo k pjerwjejšnemu bokoju. Tłocašk Dalej buźo inaktiwny, gaž sćo dojśpił slědny bok.

Dokóńcyś

Asistent pó wašych wuběrkach dokumentowu pśedłogu napórajo a składujo ju. Nowy dokument na zakłaźe pśedłogi se w źěłowem wobceŕku zjawijo, z datajowym mjenim „Bźez titela X“.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Pšosym pódprějśo nas!