Listowy asistent – mě a městno

Pódawa, źož a z kótarym mjenim cośo dokument a pśedłogu składowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Mě a městno.


Mě pśedłogi

Pódawa titel dokumentoweje pśedłogi.

Sćažka

Zapódajśo sćažku a datajowe mě za pśedłogu abo klikniśo na tłocašk , aby sćažku a datajowe mě wubrał.

List z toś teje pśedłogi napóraś

Składujo a zacynja pśedłogu a wócynja pón nowy dokument bźez titela na zakłaźe pśedłogi.

Toś tu listowu pśedłogu manuelnje změniś

Składujo pśedłogu a wóstaja ju za wobźěłowanje wócynjonu.

Listowy asistent – pśeglěd

Pšosym pódprějśo nas!