Listowy asistent – dostawaŕ a wótpósłaŕ

Pódawa informacije wó wótpósłarju a dostawarju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Dostawaŕ a wótpósłaŕ.


Adresa wótpósłarja

Pódawa waše adresowe informacije.

Wužywaŕske daty za adresu wótpósłarja wužywaś

Wužywajśo adresowe daty z Rědy – Nastajenja… – LibreOffice – Wužywaŕske daty.

Nowa adresa wótpósłarja

Wužywajśo adresowe daty ze slědujucych tekstowych pólow.

Pódawa mě wótpósłarja.

Droga

Pódawa drogowu adresu wótpósłarja.

PLZ/Zwězkowy kraj/Město:

Pódawa adresowe daty wótpósłarja.

Adresa dostawarja

Pódawa adresowe informacije dostawarja.

Zastupujuce symbole za adresu dostawarja

Pódawa, až se póla zastupujucego teksta do listoweje pśedłogi zasajźuju.

Adresowu datowu banku za serijowy list wužywaś

Póla adresoweje datoweje banki se do listoweje pśedłogi zasajźuju.

Dalej k listowemu asistentoju – nogowa smužka

Pšosym pódprějśo nas!