Listowy asistent – wuśišćane elementy

Definěrujo elementy, kótarež ma listowa pśedłoga wopśimowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Wuśišćane elementy.


Logo

Pśidawa listowej pśedłoze logo.

Adresa wótpósłarja we woknje wobalki

Pśidawa listowej pśedłoze adresu wótpósłarja w małej pismowej wjelikosći.

Listowe znamuška

Pśidawa listowej pśedłoze smužku z wótkazami na wobchodowy list.

Tema

Pśidawa listowej pśedłoze smužku z temu.

Gronjenje

Pśidawa listowej pśedłoze gronjenje. Wubjeŕśo gronjenje z lisćinowego póla.

Falcowe marki

Pśidawa listowej pśedłoze falcowe marki.

Póstrowna formula

Pśidawa listowej pśedłoze póstrownu formulu. Wubjeŕśo tekst z lisćinowego póla.

Nogowa smužka

Pśidawa listowej pśedłoze nogowu smužku.

Dalej k listowemu asistentoju – dostawaŕ a wótpósłaŕ

Pšosym pódprějśo nas!