Listowy asistent – wugótowanje listoweje papjery

Zmóžnja wam, elementy pódaś, kótarež su južo na wašej listowej papjerje naśisćane. Te elementy se njeśišće, a rum, kótaryž zabjeru, se pśez śišćak prozny wóstaja.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Wugótowanje listoweje papjery.


Pódawa elementy, kótarež su južo na listowej papjerje

Logo

Pódawa, až logo jo južo na listowej papjerje naśišćane. LibreOffice logo njeśišći.

Wusokosć

Definěrujo wusokosć objekta.

Šyrokosć

Definěrujo šyrokosć objekta.

Wótkłon k lěwej kšomje

Nastaja wótkłon objekta k lěwej kšomje boka.

Wótkłon ku górnej kšomje

Nastaja wótkłon objekta ku górnej kšomje boka.

Swójska adresa

Pódawa, až adresa jo južo na listowej papjerje naśišćana. LibreOffice adresu njeśišći.

Adresa wótpósłarja we woknje wobalki

Pódawa, až waša adresa jo južo w małej pismowej wjelikosći nad wobceŕkom adrese dostawarja naśišćana. LibreOffice adresu w małej pismowej wjelikosći njeśišći.

Nogowa smužka

Pódawa, až nogowa smužka jo južo na listowej papjerje naśišćana. LibreOffice nogowu smužku njeśišći.

Wusokosć

Pódawa, až wusokosć wobceŕka nogoweje smužki jo južo na listowej papjerje naśišćana. LibreOffice w toś tom wobceŕku njeśišći.

Dalej k listowemu asistentoju – wuśišćane elementy

Pšosym pódprějśo nas!