Awtomatiska korektura jo se aktiwěrowała

Minusowe znamuška su se wuměnili

Awtomatiska korektura jo změniła waš tekst, a minusowe znamuška su se wuměnili z wězawkami.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!