Awtomatiska korektura jo se aktiwěrowała

Dwójne prozne znamjenja su se ignorěrowali

Awtomatiska korektura jo pórěźiła waš tekst, aby se někotare prozne znamjenja, kótarež sćo zapódał, něnto na jadnotliwe prozne znamjenja reducěrowali.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!