Awtomatiska korektura jo se aktiwěrowała

URL jo se namakał a hyperwótkazowy atribut jo stajony

Awtomatiska korektura jo změniła waš tekst. Znamuškowy rjeśazk jo se namakał ako URL a pokazujo se něnto ako hyperwótkaz.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!