Awtomatiska korektura jo se aktiwěrowała

Jadnore pazorki su se wuměnili

Waš tekst jo se pórěźił psez awtomatisku korekturu, aby se jadnore pazorki z typografiskimi pazorkami wuměnili.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Nastajenja narodneje šemy.


Pšosym pódprějśo nas!