Webboki

Aby nowy webbok za internet napórał, wubjeŕśo Dataja - Nowy, aby HTML-dokument napórał.

Srědk za napóranje nowych webbokow jo modus weblayouta, kótaryž z Naglěd - Web zmóžnjaśo.

Nowy webbok napóraś

Pšosym pódprějśo nas!