Wopśimjeśe – głowne temy pomocy

Pokazujo głowne temy pomocy, pódobnje ako zarědniki w datajowem zastojniku zrědowane.

Symbol za zacynjony zarědnik

Klikniśo dwójcy na zacynjony zarědnik, aby jen wócynił a pódzarědniki a boki pomocy pokazał.

Symbol za wócynjony zarědnik

Klikniśo dwójcy na wócynjony zarědnik, aby jen zacynił a pódzarědniki a boki pomocy schował.

Symbol za dokument

Klikniśo dwójcy na dokumentowy symbol, aby wótpowědny bok pomocy pokazał.

Wužywajśo šypkowe tasty w kombinaciji z tastu Enter, aby zapiski pokazał a schował a dokumenty wócynił.

Pšosym pódprějśo nas!