Wokno pomocy LibreOffice

Warnowański symbol

System pomocy za wšykne wersije softwary na samskich žrědłowych datajach bazěrujo. Někotare funkcije, kótarež se w pomocy wopisuju, snaź njejsu w toś tej wósebnej distribuciji wopśimjone. Někotare funkcije, kótarež su specifiske za distribuciju, se snaź w toś tej pomocy njenaspomnjeju.


Wokno Pomoc tuchylu wubrany bok pomocy pokazujo.

Symbolowa rědka wažne funkcije za wóźenje systema pomocy wopśimujo:

Symbol za naglěd pśešaltowaś

Chowa a pokazujo nawigaciski wobceŕk.

Symbol za pjerwjejšny bok

Skoka slědk k pjerwjejšnemu bokoju.

Symbol za pśichodny bok

Skoka k pśiducemu bokoju.

Symbol za prědny bok

Skoka k prědnemu bokoju aktualneje temy pomocy.

Symbol za Aktualny bok śišćaś

Śišći aktualny bok.

Symbol za Cytańske znamje zasajźiś

Pśidawa wašym cytańskim znamjenjam toś ten bok.

Symbol za Pytaś

Wócynja dialog Na toś tom boku pytaś.

Namakajośo toś te pśikaze teke w kontekstowem meniju dokumenta pomocy.

Bok pomocy

Móžośo z wobglědowaka pomocy na swójom źěłowem systemje ze standardnymi kopěrowańskimi pśikazami do mjazywótkłada kopěrowaś. Na pśikład:

 1. Wubjeŕśo na boku pomocy tekst, kótaryž cośo kopěrowaś.

 2. Tłocćo +C.

Aby aktualny bok pomocy pśepytował:

 1. Klikniśo na symbol Na toś tom boku pytaś.

  Dialog Na toś tom boku pytaś se wócynja.

  Symbol za Notica

  Móžośo teke na bok pomocy kliknuś a +F tłocyś.


 2. Zapódajśo tekst, kótaryž cośo namakaś, do póla Pytaś za.

 3. Wubjeŕśo pytańske nastajenja, kótarež cośo wužywaś.

 4. Klikniśo na Pytaś.

  Aby pśiduce wustupowanje pytańskego wuraza na boku namakał, klikniśo hyšći raz na Pytaś.

Nawigaciski wobceŕk

Nawigaciski wobceŕk wokna pomocy rejtariki Wopśimjeśe, Indeks, Pytaś a Cytańske znamjenja wopśimujo.

Z lisćinowym pólom, kótarež jo cele górjejce, móžośo druge module pomocy LibreOffice wubraś. Rejtarika Indeks a Pytaś jano daty za wubrany modul LibreOffice wopśimujotej.

Wopśimjeśe

Pokazujo indeks głownych temow wšych modulow.

Indeks

Pokazujo lisćinu klucowych słowow indeksa za tuchylu wubrany modul LibreOffice.

Pytaś

Zmóžnja połnotekstowe pytanje. Pytanje cełe wopśimjeśe pomocy tuchylu wubranego modula LibreOffice wopśimujo.

Cytańske znamjenja

Wopśimujo swójske cytańske znamjenja. Móžośo cytańske znamjenja wobźěłaś abo lašowaś, abo na nje kliknuś, aby k wótpowědnym bokam pśejšeł.


Pšosym pódprějśo nas!