Gwězdki a banarje

Wócynja symbolowu rědku Gwězdki a banarje, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Symbol za Gwězdki

Gwězdki


Klikniśo na symbol w symbolowej rědce Gwězdki a banarje a śěgniśo pón w dokumenśe, aby formu kreslił.

Symbol za Notica

Někotare formy wósebny pśimk maju, kótaryž móžośo śěgnuś, aby kakosći formy změnił. Pokazowak myški se nad takimi wósebnymi pśimkami do rucnego symbola změnja.


Pšosym pódprějśo nas!