Limes

Rozšyrja napóranu instrukciju SELECT SQL-wótpšašowanja wó wuměnjenje LIMIT X. To dajo se wužywaś, aby wuslědki swójogo SQL-wótpšašowanja na te wobgranicował, kótarež do prědneje X-licby padaju.

Pšosym pódprějśo nas!