Fontwork

Wócynja dialog Fontwork, z kótaregož móžośo sformatěrowany tekst do swójogo dokumenta zasajźiś, kótaryž njejo móžny ze standardnym pismowym formatěrowanim.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Fontwork…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Fontwork w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Fontwork

Galerija Fontwork


Galerija Fontwork

Galerija Fontwork pśeglědy objektow Fontwork pokazujo. Aby objekt do swójogo dokumenta zasajźił, wubjeŕśo objekt a klikniśo pón na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!