Blokowe šypki

Wócynja symbolowu rědku Blokowe šypki, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Symbol za Blokowe šypki

Blokowe šypki


Klikniśo na symbol w symbolowej rědce Blokowe šypki a śěgniśo pón w dokumenśe, aby formu kreslił.

Symbol za Notica

Někotare formy wósebny pśimk maju, kótaryž móžośo śěgnuś, aby kakosći formy změnił. Pokazowak myški se nad takimi wósebnymi pśimkami do rucnego symbola změnja.


Pšosym pódprějśo nas!