Transparenca

Pódawa transparencu w grafiskem objekśe. Gódnoty wót 0 % (njepśewidny) do +100 % (cele transparentny) su móžne.

Symbol za Transparenca

Transparenca

Pšosym pódprějśo nas!