Gamma

Pódawa gammagódnotu za pokazowanje wubranego objekta, kótaraž swětłosć srjejźnych gódnotow barwnych nuansow. Gódnoty wót 0,10 (minimalne gamma) do 10 (maksimalne gamma) su móžne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Barwa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Gamma

Gamma


Pšosym pódprějśo nas!