Kontrast

Pódawa kontrast za pokazowanje wubranego grafiskego objekta. Gódnoty wót -100 % (žeden kontrast) do +100 % (połny kontrast) su móžne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Barwa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Kontrast

Kontrast


Pšosym pódprějśo nas!