Swětłosć

Pódawa swětłosć za wubrany grafiski objekt. Gódnoty wót -100 % (jano carny) do +100 % (jano běły) su móžne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Barwa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Swětłosć

Swětłosć


Pšosym pódprějśo nas!