Cerwjeny

Pódawa cerwjeny późěl komponentow RGB za wubrany grafiski objekt. Gódnoty wót -100 % (žeden cerwjeny) do +100 % (cele cerwjeny) su móžne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Barwa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cerwjeny

Cerwjeny


Pšosym pódprějśo nas!