Grafiski modus

Nalicyjo naglědowe atributy za wubrany grafiski objekt. Zasajźony abo zwězany grafiski objekt w aktualnej dataji se njezměnijo, jano naglěd objekta.

Celowe pśedłogi

Grafiski modus

Standard

Naglěd grafiskego objekta se njezměnijo.

Nuanse šerosći

Grafiski objekt se w stopnjach šerosći pokazujo. Barwny grafiski objekt móžo jadnobarwny w stopnjach šerosći byś. Móžośo teke barwowe suwaki wužywaś, aby jadnotnu barwu na jadnobarwny grafiski objekt nałožył.

Carnoběły

Grafiski objekt se carny a běły pokazujo. Wšykne gódnoty swětłosći pód 50 % se carne pokazuju, wšykne nad 50 % se běłe pokazuju.

Wódowe znamje

Swětłosć grafiskego objekta se pówušujo a kontrast se znižujo, aby se w slězynje ako wódowe znamje wužywaś dał.

Pšosym pódprějśo nas!