Zasajźeński modus

Pokazujo aktualny zasajźeński modus. Móžośo mjazy ZASJŹ = zasajźiś a PŚEP = pśepisaś pśešaltowaś.

Klikniśo do póla, aby mjazy modusoma pśešaltowaś (mimo w LibreOffice BASIC IDE, źož jo jano modus Zasajźiś aktiwny). Jolic se kursor w tekstowem dokumenśe pozicioněrujo, móžośo teke tastu Einfg wužywaś (jolic jo na wašej tastaturje k dispoziciji), aby mjazy modusoma pśešaltował.

Modus

Wuslědk

ZASJŹ

W zasajźeńskem modusu se nowy tekst na poziciji kursora zasajźujo a slědujucy tekst se napšawo pśesuwa. Kursor se ako wertikalna smužka pokazujo.

PŚEP

W pśepisańskem modusu se eksistěrujucy tekst z nowym tekstom wuměnja. Kursor se ako tucna wertikalna smužka pokazujo.


Pšosym pódprějśo nas!