Awtomatisku pšawopisnu kontrolu pśešaltowaś

Kontrolěrujo awtomatiski pšawopis, gaž pišćo, a pódšmarujo zmólki.

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu pśešaltowaś

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu pśešalatowaś

Pisańske zmólki se w dokumenśe pśez cerwjene pódšmarnjenje wuzwiguju. Jolic kursor nad słowo źaržyśo, kótarež jo tak markěrowane, móžośo kontekstowy meni wócyniś, aby lisćinu korekturow dostał. Wubjeŕśo korekturu, aby słowo wuměnił. Jolic samsku zmólku wóspjetujośo, mjaztym až dokument wobźěłujośo, buźe se znowego ako zmólka markěrowaś.

Aby słowny pór do tabele narownanjow awtomatiskeje korektury pśewzeł, wócyńśo kontekstowy meni awtomatiskeje korektury a wubjeŕśo Awtomatiska korektura. Wubjeŕśo z pódmenija. Słowo se wuměnja a w samskem casu se słowny pór do tabele narownanjow pśewzejo.

Pšosym pódprějśo nas!