Tabele pśidaś

Wubjeŕśo w dialogu Tabele pśidaś tabele, kótarež za swój aktualny nadawk trjebaśo. Gaž wótpšašowanje abo nowu tabelowu prezentaciju napórajośo, wubjeŕśo wótpowědnu tabelu, na kótaruž se ma wótpšašowanje abo tabelowa prezentacija póśěgowaś. Gaž z relacionalnymi datowymi bankami źěłaśo, wubjeŕśo tabele, kótarež cośo do póśěga stajiś.

Zasajźone tabele se w separatnem woknje we wótpšašowańskem nacerjenju abo relaciskich woknach zjawiju, gromaźe z lisćinu pólow, kótarež su w tabeli wopśimjone. Móžośo wjelikosć a pórěd toś togo wokna póstajiś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabelowe nacerjenje… abo Wobźěłaś – Wobźěłaś….


Tabela

Mě tabele

Nalicyjo k dispoziciji stojece tabele. Aby tabelu zasajźił, wubjeŕśo jadnu z lisćiny a klikniśo na Pśidaś. Móžośo teke na mě tabele dwójcy kliknuś a wokno se pokažo, kótarež tabelowe póla górjejce we wótpšašowanskem nacerjenju abo relacionalnym woknje wopśimujo.

Pśidaś

Zasajźujo tuchylu wubranu tabelu.

Zacyniś

Zacynja dialog Tabele pśidaś.

Pšosym pódprějśo nas!