Tabulatory (↹) nastajiś

Nastajśo z myšku tabulatory (↹) za aktualny wótstawk abo wubrane wótstawki na linealu.

Na zachopjeńku se standardne tabulatory (↹) na horicontalnem linealu pokazuju. Gaž tabulator (↹) nastajaśo, su jano standardne tabulatory napšawo wót tabulatora, kótaryž sćo nastajił, k dispoziciji.

Inserting and Editing Tab Stops

Pšosym pódprějśo nas!