Datowe žrědło aktualnego dokumenta

Pokazujo we wobglědowaku datowego žrědła tabelu, kótaraž jo z aktualnym dokumentom zwězana.

Symbol za Datowe žrědło aktualnego dokumenta

Datowe žrědło aktualnego dokumenta

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Datowu banku wuměniś…, aby drugu tabelu wubrał.

Pšosym pódprějśo nas!