Datowe žrědło ako tabela

Aktiwěrujo pśidatny tabelowy naglěd we formularowem naglěźe. Gaž se funkcija Datowe žrědło ako tabela aktiwěrujo, wiźiśo tabelu we wobceŕku nad formularom.

Symbol za Datowe žrědło ako tabela

Datowe žrědło ako tabela

Tabelowy naglěd a Formularowy naglěd samske daty wótbłyšćujotej. Změny w tabeli su teke we formularje widobne a změny we formularje su w tabeli widobne.

Jolic su někotare logiske formulary w dokumenśe, móžo tabela jano jaden naraz pokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!