Standardny filter

Zmóžnja wam, filtrowe nastajenja nastajiś.

Wužywajśo standardny filter, aby pytańske nastajenja za awtomatiski filter zagranicował.

Symbol za Standardny filter

Standardny filter

LibreOffice aktualne filtrowe nastajenja za pśiducy raz składujo, gaž toś ten dialog wócynjaśo.

Aby aktualny filter slědk stajił, klikniśo na symbol Filter/Sortěrowanje slědk stajiś.

Pšosym pódprějśo nas!