Stupajucy sortěrowaś

Tekstowe póla se alfabetiski sortěruju, numeriske póla se pó licbach sortěruju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Symbol Stupajucy sortěrowaś

Stupajucy sortěrowaś


Daty tuchylu wubranego póla se pśecej sortěruju. Pólo se pśecej wuběra, gaž kursor do póla stajaśo. Aby w tabelach sortěrował, móžośo teke na wótpowědnu słupowu głowu kliknuś.

Aby někotare datowe póla sortěrował, wubjeŕśo Daty – Sortěrowaś…, pón rejtarik Sortěrowańske kriterije, źož móžośo někotare sortěrowańske kriterije kombiněrowaś.

Pšosym pódprějśo nas!