Explorer zašaltowaś/wušaltowaś

Zašaltujo a wušaltujo naglěd explorera datowego žrědła. Symbol Explorer zašaltowaś/wušaltowaś jo w symbolowej rědce tabelowych datow widobny.

Symbol za Explorer zašaltowaś/wušaltowaś

Eksplorer zašaltowaś/wušaltowaś

Database Overview

W eksplorerje datowych žrědłow widiśo datowe žrědła, kótarež su w LibreOffice ze swójimi wótpšašowanjami a tabelami zregistrěrowane.

Zwisk napóraś – Gaž jadnotliwu tabelu abo jadnotliwe wótpšašowanje wuběraśo, se zwisk z datowym žrědłom napórajo. Gaž zwisk se wócynja, se mě datowego žrědła, zapisk wótpšašowanjow abo tabelow a mě wótpšašowanja abo tabele w tucnem pismje pokazuju.

Pšosym pódprějśo nas!