Wokno zacyniś

Zacynja aktualne wokno. Wubjeŕśo Wokno – Wokno zacyniś abo tłocćo +F4. W śišćaŕskem pśeglěźe LibreOffice Writer a Calc móžośo aktualne wokno zacyniś, gaž na tłocašk Pśeglěd zacyniś klikaśo.

Jolic pśidatne naglědy aktualnego dokumenta su se wócynili pśez Wokno – Nowe wokno, toś ten pśikaz jano aktualny naglěd zacynijo.

Pšosym pódprějśo nas!