Dokument

Hyperwótkaze do někakego dokumenta abo celow w dokumenśe daju se z pomocu rejtarika Dokument z dialoga Hyperwótkaz wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na symbol Hyperwótkaz w symbolowej rědce Standard a pón na Dokument.


Wobraz dialoga Zasajźiś – Hyperwótkaz – Dokument

Dokument

Sćažka

ZapódajśoURL za dataju, kótaruž cośo wócyniś, gaž na hyperwótkaz klikaśo. Jolic celowy wobłuk njepódawaśo, se dataja w aktualnem dokumenśe abo wobłuku wócynijo.

Jolic se URL na zarědnik póśěgujo, se standardny datajowy zastojnik wašogo źěłowego systema wócynja a pokazujo wopśimjeśe pódanego zarědnika.

Dataju wócyniś

Wócynja dialog Wócyniś, źož móžośo dataju wubraś.

Cel w dokumenśe

Cel

Pódawa cel za hyperwótkaz do dokumenta, kótaryž jo pód Sćažka pódany.

Cel w dokumenśe

Wócynja dialog Cel w dokumenśe.

URL

Pódawa URL, kótaryž ze zapiskow w Sćažka a Cel wuchada.

Dalšne nastajenja

Wobłuk

Zapódajśo mě wobłuka, w kótaremž cośo celowu dataju wócyniś, abo wubjeŕśo předdefiněrowany wobłuk z lisćiny. Jolic toś to pólo prozne wóstajaśo, se celowa dataja w aktualnem woknje wobglědowaka wócynijo.

Forma

Pódawa, lěc se hyperwótkaz ako tekst abo ako tłocašk zasajźujo.

Tšojenja

Wócynja dialog Makro pśipokazaś, w kótaremž móžośo tšojenjam ako na pśikład myška nad objektom abo hyperwótkaz wuwabiś swójske programowe kody pśipokazaś.

Tekst

Pódawa widobny tekst abo pópisanje tłocaška za hyperwótkaz.

Zapódajśo mě za hyperwótkaz. LibreOffice wobznamjenje NAME do hyperwótkaza zasajźujo.

Pšosym pódprějśo nas!