E-mail

Na boku E-mail w dialogu Hyperwótkaz móžośo hyperwótkaze za e-mailowe adrese wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na symbol Hyperwótkaz w symbolowej rědce Standard a pón na E-mail.


Wobraz dialoga Zasajźiś – Hyperwótkaz – E-mail

E-mail

Dostawaŕ

Pśipokazujo hyperwótkazoju pódanu e-mailowu adresu. Gaž na nowy hyperwótkaz w dokumenśe klikaśo, se nowy powěsćowy dokument wócynijo, kótaryž jo na dostawarja w pólu Dostawaŕ adresěrowany.

Datowe žrědła

Chowa abo pokazujo wobglědowak datowych žrědłow. Śěgniśo datowe pólo E-mail dostawarja z wobglědowaka datowych žrědłow do tekstowego póla Dostawaŕ.

Tema

Pódawa temu, kótaraž se do temoweje smužki nowego powěsćowego dokumenta zasajźujo.

Dalšne nastajenja

Wobłuk

Zapódajśo mě wobłuka, w kótaremž cośo celowu dataju wócyniś, abo wubjeŕśo předdefiněrowany wobłuk z lisćiny. Jolic toś to pólo prozne wóstajaśo, se celowa dataja w aktualnem woknje wobglědowaka wócynijo.

Forma

Pódawa, lěc se hyperwótkaz ako tekst abo ako tłocašk zasajźujo.

Tšojenja

Wócynja dialog Makro pśipokazaś, w kótaremž móžośo tšojenjam ako na pśikład myška nad objektom abo hyperwótkaz wuwabiś swójske programowe kody pśipokazaś.

Tekst

Pódawa widobny tekst abo pópisanje tłocaška za hyperwótkaz.

Zapódajśo mě za hyperwótkaz. LibreOffice wobznamjenje NAME do hyperwótkaza zasajźujo.

Pšosym pódprějśo nas!