Internet

Wužywajśo rejtarik Internet dialoga Hyperwótkaz, aby hyperwótkaze z adresami WWW wobźěłał.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na symbol Hyperwótkaz w symbolowej rědce Standard a pón na Internet.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Hyperwótkaz….


Wobraz dialoga Zasajźiś – Hyperwótkaz – Internet

Typ hyperwótkaza

Web

Napórajo hyperwótkaz „http://“.

URL

Zapódajśo URL za dataju, kótaruž cośo wócyniś, gaž na hyperwótkaz klikaśo. Jolic celowy wobłuk njepódawaśo, se dataja w aktualnem dokumenśe abo wobłuku wócynijo.

Dalšne nastajenja

Wobłuk

Zapódajśo mě wobłuka, w kótaremž cośo celowu dataju wócyniś, abo wubjeŕśo předdefiněrowany wobłuk z lisćiny. Jolic toś to pólo prozne wóstajaśo, se celowa dataja w aktualnem woknje wobglědowaka wócynijo.

Forma

Pódawa, lěc se hyperwótkaz ako tekst abo ako tłocašk zasajźujo.

Tšojenja

Wócynja dialog Makro pśipokazaś, w kótaremž móžośo tšojenjam ako na pśikład myška nad objektom abo hyperwótkaz wuwabiś swójske programowe kody pśipokazaś.

Tekst

Pódawa widobny tekst abo pópisanje tłocaška za hyperwótkaz.

Zapódajśo mě za hyperwótkaz. LibreOffice wobznamjenje NAME do hyperwótkaza zasajźujo.

Pšosym pódprějśo nas!