Hyperwótkaz

Wócynja dialog, kótaryž wam zmóžnja, hyperwótkaze wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Hyperwótkaz….

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Hyperwótkaze, gaž se kursor do hyperwótkaza staja.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Hyperwótkaze wobźěłaś…, gaž se kursor do hyperwótkaza staja.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Hyperwótkaz….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Hyperwótkaz

Dialog Hyperwótkaz

Z tastatury:

+ K


Wubjeŕśo typ hyperwótkaza, kótaryž se ma zasajźiś.

Internet

Wužywajśo rejtarik Internet dialoga Hyperwótkaz, aby hyperwótkaze z adresami WWW wobźěłał.

E-mail

Na boku E-mail w dialogu Hyperwótkaz móžośo hyperwótkaze za e-mailowe adrese wobźěłaś.

Dokument

Hyperwótkaze do někakego dokumenta abo celow w dokumenśe daju se z pomocu rejtarika Dokument z dialoga Hyperwótkaz wobźěłaś.

Nowy dokument

Wužywajśo rejtarik Nowy dokument z dialoga Hyperwótkaz, aby hyperwótkaz do nowego dokumenta stajił a naraz nowy dokument napórał.

Nałožyś

Nałožujo daty na waš dokument.

Zacyniś

Zacynja dialog bźez składowanja.

Pomoc

Wócynja pomoc.

Slědk stajiś

Staja zapiski w dialogu na jich spócetny staw slědk.

Pšosym pódprějśo nas!