Dokumentowe informacije

Pokazujo nformacije wó aktiwnem dokumenśe LibreOffice Basic. Mjenja dokumenta, biblioteka a modul se pokazuju, źělone pśez dypki.

Pšosym pódprějśo nas!