Wobźěłański modus

Zmóžnja wam, dokument ze šćitom pśeśiwo pisanjeju tabelu datoweje banki wobźěłaś. Wužywajśo nastajenje Wobźěłański modus, aby wobźěłański modus aktiwěrował.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wobźěłański modus.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Wobźěłański modus.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wobźěłański modus

Wobźěłański modus

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + M


Móžośo wuběrański kursor w tekstowem dokumenśe ze šćitom pśeśiwo pisanjeju abo w pomocy zmóžniś. Wubjeŕśo Wobźěłaś – Tekst wubraś abo wócyńśo kontekstowy meni dokumenta ze šćitom pśeśiwo pisanjeju a wubjeŕśo Tekst wubraś. Wuběrański kursor njeblinka.

Pšosym pódprějśo nas!